Prometheus brengt het vuur

We zitten midden in een periode waarin retrograde ( planeten die schijnbaar achteruit lopen) een grote rol speelt. In januari hadden we een retrograde Venus en ging zij van avond – naar ochtendster op 17 januari. Zij beleefde een wedergeboorte en wij kregen daarmee de kans om onze relaties te vernieuwen. Elke geboorte doet pijn, zei Jung ooit, zo ook deze. Want definitief beginnen met iets nieuws, betekent definitief stoppen met het oude. Venus is niet alleen liefde en harmonie, Venus is ook kommer en kwel. In de oude mythen was er een lieflijke Venus (avondster) en een moordzuchtige Venus (ochtendster). Venus loopt ook in februari nog in het conservatieve teken Steenbok waar ze formeel en verantwoordelijk is. De planeet die bij Steenbok hoort is Saturnus en die loopt nog altijd in Schorpioen. Deze hemelse gegevens gecombineerd levert een interessant beeld op waarin de strijdvaardige Venus zich van haar vriendelijke doch dwingende en confronterende kant laat zien. Niet ordinair of direct, maar subtiel en beleefd. Met maar één missie: dat de geboorte doorgaat en de vrucht leven zal ademen.

Geven we dit betekenis op een spiritueel niveau dan hebben we te maken met het begin van een nieuwe bewustzijnscyclus op het gebied van onze relaties. Voor de goddelijke impuls gaan we naar Mercurius.

Mercurius wisselt wat vaker van ochtend – naar avondster omdat hij nu eenmaal dichter bij de Zon staat en kleinere banen trekt. Op 4 februari staat hij het dichtst bij de zon en komt hij niet zo goed tot z’n recht. Hij staat dan in Vissen en gaat op de 6e retrograde lopen. Mercurius gaat dan de wereld van de goden in om hun vuur te stelen. Deze fase van Mercurius wordt de Prometheus genoemd. Het vuur heeft hij op de 15e februari te pakken. Dat zien we aan de hemel omdat hij dan net voor de Zon opkomt en net na de Zon weer ondergaat. Het vuur geeft hij aan de mensen omdat hij vindt dat dit de goden hoogmoedig maakt. Als de mensen vuur hebben kunnen zij metalen smeden en een beschaving opzetten. Het vuur is van oorsprong goddelijk.prometheus

De inspiratie voor het nieuwe begin komt via Mercurius in Vissen. Vissen is sowieso al het meest spirituele teken dat zich vooral door inspiratie laat leiden. Vissen is het teken dat naastenliefde en eenheid symboliseert. Dit inzicht vereist onzelfzuchtigheid en met het goddelijke vuur in je handen ligt hoogmoed op de loer. Zelfs de goden hadden er last van …

Mercurius waarschuwt ons niet te denken dat we de weg en de waarheid zijn, maar altijd dienstbaar aan het grotere geheel waar we onderdeel van uitmaken. Misschien nodigen de standen van Venus en Mercurius ons uit om niet vanuit ons eigen perspectief de relatie nieuw leven in te blazen, maar om de relatie als een autonoom organisme te zien. En daar dienstbaar aan te zijn.

In deze fase is Mercurius opbouwend en kijkt hij vooruit de toekomst in. Het is een positief gestemde Mercurius die er zin in heeft!

Lees meer...

Een esoterische start van 2014.

 

Er ligt een maagdelijk nieuw jaar aan onze voeten, welke we dag voor dag, uur voor uur, minuut voor minuut gaan betreden. We beginnen met hoop want er zijn onzekerheden. Ook al liggen dingen vast dan nog blijft er altijd een onzekere factor. Overmacht, of we maken op het laatste moment een andere keuze die ons leven een nieuwe richting geeft. Vrijheid, noemen we dat. Maar bestaat die vrijheid wel? In de astrologie liggen de planeetstanden vast voor de toekomst. Dit houdt in dat we een beperkte vrijheid hebben. Komt Pluto op bezoek in je geboortehoroscoop dan hebben we binnen het energieveld van Pluto een beperkt aantal keuzemogelijkheden. In dit geval van diepgaande transformatie tot jaloezie en pessimisme.

Dat klinkt een beetje ontmoedigend, alsof we poppetjes aan touwtjes zijn zonder wil of zeggenschap. Dat is één kant van de waarheid, geredeneerd vanuit ons dagelijks bewustzijn en ego. Het ego wordt in onze kringen vaak vervloekt en miskend. Jammer, want het is een noodzakelijk bewustzijn om je staande te houden in het leven. Heeft het ego echter alle macht dan worden we zijn slaaf. Als we dit kunnen omdraaien dan wordt ons ego een instrument waarmee we kunnen handhaven en waardoor we goddelijke energie door kunnen geven. Het ego wordt dan buigzaam en transparant en de energie van de planeten kan doorkomen zoals bedoeld is. Niet wat wij afdwingen, wensen of hopen zal geschieden, maar Uw wil.

Het Ken U Zelve gaat daarover.

 

In januari dansen Venus en Mars om elkaar heen. Venus staat retrograde ( schijnbaar achteruit lopend) in het teken Steenbok. Hier wordt Venus formeel, klassiek en heeft ze een hoge ethiek. Steenbok beklimt langzaam de meest steile bergen en bereikt uiteindelijk behoedzaam de top. Venus in Steenbok is zorgvuldig in haar relaties en hanteert hier strikte normen en waarden. Maar Venus loopt retrograde. Dit betekent dat ze zich begeeft in haar innerlijke wereld. Ze gaat op zoek naar de esoterische betekenis van Steenbok en vindt daar de kennis die door de goden aan de mensheid is gegeven. De Steenbok wordt ook wel de Geit-Vis genoemd.

Het achterlijf is een staart en verwijst naar de wijsheid die dit wezen heeft gehaald uit de Oerwateren. De Oerwateren is het grote collectieve onbewuste waar alle informatie van de goden en de mensen ligt opgeslagen. Zij die kunnen zwemmen ( lees; de esoterie beoefenen), bereizen de Oerwateren en ontwikkelen zich. Goddelijke kennis ligt hier voor het oprapen. Dit is een kwaliteit van Steenbok. Nu Venus in dit teken reist, kunnen wij onze transpersoonlijke kennis over liefde vinden. Hoe verbinden we ons? Van waaruit en met welk doel? Hoe trekken we aan? In januari krijgen we een kans om dit gebied in onszelf wakker te maken en naar het aardse leven te transporteren. Er is één voorwaarde: we moeten ons ego als kanaal gebruiken. Anders staat het in de weg en stuiten we op een muur van ‘ja maar’ en ‘hij begon’. Venus retrograde in Steenbok biedt een mogelijkheid tot reizen in de geest met als doel de ware aard van liefde in al haar facetten te ontdekken en in ons hart te sluiten.

Op een waardige, aandachtige en rustige manier.

 

Mars staat in januari in het teken Weegschaal. Hier voelt hij zich helemaal niet thuis, want de diplomatieke en verbindende aard van Weegschaal staat haaks op de daadkrachtige en solistische energie van Mars. Mars wil vooruit en er tegenaan. Hij gaat confrontaties aan en niet uit de weg, zoals Weegschaal dat doet. Weegschaal balanceert deze Marskracht en remt hem af. Weegschaal vraagt hem vriendelijk doch dwingend zijn roepende ego te beteugelen en rekening met anderen te houden. Weegschaal streeft naar een statische balans en moet leren er een dynamische balans van te maken. Dit veroorzaakt twijfel en kan leiden tot inertia. Die balans bestaat uit het goede en het kwade. Liever heeft Weegschaal het goede en vergoeilijkt ze het kwade. Dat is een mission impossible, zo komt Mars haar hier vertellen. Mars wil actie en indien nodig destructie.

Lees meer...

U heeft uw bestemming bereikt

Naast de 12 dierenriemtekens, de 10 planeten en de 12 huizen kent de astrologie meerdere punten. Sommige astrologen werken met asteroïden, manen van andere planeten of denkbeeldige punten die via een formule worden berekend. Een van die denkbeeldige punten is de Maansknoop . De Maansknoop bevindt zich op het snijpunt van de baan van de maan en de baan van de zon. Er zijn er dus 2; de Noordelijke Maansknoop en de Zuidelijke Maansknoop. De Zuidelijke Maansknoop wordt wel gezien als het punt dat informatie geeft over hoe je dit leven binnen komt. Met welk rugzakje, lading, opdracht of karma. De Noordelijke Maansknoop vertelt iets over je bestemming en waar je naartoe beweegt in dit leven met deze persoonlijke horoscoop. Als er op zo’n punt een bewegend licht ( planeet) staat, dan geeft die planeet extra informatie over de aard van de energie en de processen waar je mee te maken hebt.

Deze maand is er aan de hemel een dergelijk fenomeen gaande. Saturnus ( ja, daar hebben we ‘m weer!) staat op de Noordelijke Maansknoop in het teken Schorpioen. Deze planeetstand geeft aan dat er definitieve en onomkeerbare besluiten worden genomen die diep ingrijpen en energie vreten. Waarom? Omdat ze veelomvattend zijn en zorgen voor een transformatie. Wij als Koorddansers weten dat alles stroomt en niets ooit hetzelfde blijft, behalve dan de onveranderlijke archetypische energieën natuurlijk. Vergelijk het met een pan boerenkool: aardappelen en boerenkool blijven aardappelen en boerenkool maar de uiteindelijke stamppot wil nog wel eens verschillen van smaak of kleur.

Lees meer...

Help, mijn man is klusser

Ook al heeft hoofdredacteur Ewald me gezegd dat ik niet de hele tijd over Saturnus mag schrijven omdat ‘we het nu wel weten’, doe ik het toch weer. Omdat Saturnus nu zo bepalend is voor de actuele heersende energie en we er allemaal mee te maken hebben. Eerder melde ik al dat de crisis echt voelbaar is sinds oktober 2012 en dat nog zo zal blijven tot eind 2014, omdat Saturnus in deze periode in Schorpioen loopt. Maar er is meer met Saturnus in Schorpioen.

Schorpioen is hét teken van transformatie, en dat willen we allemaal! TV en reclame denkt dat we willen zien hoe mensen in ongeveer 50 minuten uitzendtijd veranderen van een lelijk eendje in een onweerstaanbare zwaan. Laatste trend is dat de transformerende vrouwen zich ook van binnen gelukkig moeten voelen. Hier kom ik later op terug.

En als die vrouwen zicht thuis niet happy voelen, omdat hun man al klussend het overzicht kwijt raakt en zijn gezin in chaos stort, komt John de Helper die alles begrijpt en manlief eens flink aanpakt. Arme mannen … wat heeft Jan des Bouvrie toch allemaal aangericht met zijn dwingende norm van licht en symmetrie in de huiskamer? Een willekeurig autoritje door Nederlandse straten is vrij eentonig omdat achter elk huiskamerraam minstens 2 dezelfde objecten staan.

Mannen moeten hun vrouw een mooie en stijlvolle huiskamer bieden. En als ze dat niet kunnen, schrijft vrouwlief naar John. O zo. Of dochterlief schrijft aan Gordon dat ze niet meer met haar moeder over straat durft omdat ze zich schaamt omdat moeder wanhopige pogingen doet haar jeugd te behouden.

En als het ze zelf wel lukt er goed uit te zien mogen ze op een van de vele podiums klimmen om een liedje te zingen of een dansje te doen.

Lees meer...

De eerste eclips van de Zon

 

Het meest belangrijke hemelverschijnsel in mei is de zoneclips op 10 mei 2013. Wij in Europa zullen dit niet zien maar mensen in Australië wel. Deze eclips duurt ruim 6 minuten.

Een eclips is een zeer interessant fenomeen dat tot de verbeelding spreekt. Vaak werd dit gezien als een slecht omen omdat het licht plotsklaps verdween en de aarde gehuld werd in duisternis. Het bekendste voorbeeld hiervan is de eclips tijdens de kruisiging van Jezus Christus. Maar is een eclips wel zo’n slecht omen? Ik denk van niet, integendeel zelfs. Tijdens een eclips liggen de Zon, de Maan en de Aarde op één lijn. Gezien vanaf de aarde is de Zon verborgen en zien we omtrek van de Maan en de Zon. De Zon lijkt zwart en dat is een belangrijke aanwijzing dat we hier te maken hebben met de Zon achter de Zon. The Sun behind the Sun is de spirituele Zon. Dit is een esoterisch principe dat we o.a. terugvinden bij bv Philo van Alexandrië, (20 v. chr.– 50 A.D.) een Hellenistische joodse filosoof uit Alexandrië. Hij stelt ook dat Jezus Christus een symbool van die spirituele Zon is. Niet verwonderlijk dat er een eclips tijdens de kruisiging ( een fase van een zeer hoge inwijding) plaatsvindt dus, veronderstelt dat de bijbel vol staat met mythes en esoterische lessen.

Tijdens een eclips is de poort naar een hoog bewustzijn ( kabbalistisch gezien voorbij Tipharet) open. Dat is bijzonder. Overigens wil dit gegeven niet zeggen, dat deze poort anders níet open is. Een eclips is een symbolische voorstelling van een belangrijk, zeer oud esoterisch inwijdingsprincipe. In de oudheid was de koppeling tussen hemel en aarde vanzelfsprekend en gebruikte men hemelverschijnselen als symboliek. Zo Boven, Zo Beneden. Astrologen waren veel meer dan alleen voorspellers, zij waren ingewijden. Iets totaal anders dan tegenwoordig dus. Astrologie kan eigenlijk niet los worden gezien van esoterie en dient o.a. als een systeem waarbinnen alle esoterische aspecten worden begrepen, ervaren en verklaard

Een eclips ontgaat niemand en maakt een grote indruk. Wie herinnert zich niet de eclips van de zomer van 1999?

Terug naar de poort die openstaat. Door te kijken naar de dierenriemtekens waarin de eclips plaatsvindt, zien we iets over de aard van deze eclips. Het gaat nu om de as Stier – Schorpioen. Mercurius en Mars doen ook mee, omdat deze in Stier staan – op de Zon en de Maan. Saturnus staat er recht tegenover in Schorpioen. Dit is een zeer gespannen planeetstand waarbij de druk maximaal wordt opgevoerd. Ben je Stier of Schorpioen, dan ontgaat deze stand je zeker niet. Vanaf eind april begint de druk al groter te worden, omdat dan Mars recht tegenover Saturnus komt te staan. Dit voelt als een uitputtingsslag die zijn hoogtepunt en einde vindt. Er knapt iets. Omdat ook Mercurius hierbij betrokken is, volgt er direct actie en beweging. De eclips volgt kort daarna en dit maakt dat er een duidelijk nieuw begin wordt gemaakt. De aanloop was lang en moeilijk, het hoogtepunt indrukwekkend en ingrijpend, het nieuwe begin kan groots en veelbelovend zijn. Mits … je de boodschap begrepen hebt en deze kans grijpt om tot een grote bewustzijn en een dieper besef te komen. Een eclips opent de poort waardoor je achter de fysieke werkelijkheid kunt kijken en kunt zien waar alles aangestuurd wordt. Heel aards gezegd: Het kwartje valt, en goed ook.

Lees meer...