Een esoterische start van 2014.

 

Er ligt een maagdelijk nieuw jaar aan onze voeten, welke we dag voor dag, uur voor uur, minuut voor minuut gaan betreden. We beginnen met hoop want er zijn onzekerheden. Ook al liggen dingen vast dan nog blijft er altijd een onzekere factor. Overmacht, of we maken op het laatste moment een andere keuze die ons leven een nieuwe richting geeft. Vrijheid, noemen we dat. Maar bestaat die vrijheid wel? In de astrologie liggen de planeetstanden vast voor de toekomst. Dit houdt in dat we een beperkte vrijheid hebben. Komt Pluto op bezoek in je geboortehoroscoop dan hebben we binnen het energieveld van Pluto een beperkt aantal keuzemogelijkheden. In dit geval van diepgaande transformatie tot jaloezie en pessimisme.

Dat klinkt een beetje ontmoedigend, alsof we poppetjes aan touwtjes zijn zonder wil of zeggenschap. Dat is één kant van de waarheid, geredeneerd vanuit ons dagelijks bewustzijn en ego. Het ego wordt in onze kringen vaak vervloekt en miskend. Jammer, want het is een noodzakelijk bewustzijn om je staande te houden in het leven. Heeft het ego echter alle macht dan worden we zijn slaaf. Als we dit kunnen omdraaien dan wordt ons ego een instrument waarmee we kunnen handhaven en waardoor we goddelijke energie door kunnen geven. Het ego wordt dan buigzaam en transparant en de energie van de planeten kan doorkomen zoals bedoeld is. Niet wat wij afdwingen, wensen of hopen zal geschieden, maar Uw wil.

Het Ken U Zelve gaat daarover.

 

In januari dansen Venus en Mars om elkaar heen. Venus staat retrograde ( schijnbaar achteruit lopend) in het teken Steenbok. Hier wordt Venus formeel, klassiek en heeft ze een hoge ethiek. Steenbok beklimt langzaam de meest steile bergen en bereikt uiteindelijk behoedzaam de top. Venus in Steenbok is zorgvuldig in haar relaties en hanteert hier strikte normen en waarden. Maar Venus loopt retrograde. Dit betekent dat ze zich begeeft in haar innerlijke wereld. Ze gaat op zoek naar de esoterische betekenis van Steenbok en vindt daar de kennis die door de goden aan de mensheid is gegeven. De Steenbok wordt ook wel de Geit-Vis genoemd.

Het achterlijf is een staart en verwijst naar de wijsheid die dit wezen heeft gehaald uit de Oerwateren. De Oerwateren is het grote collectieve onbewuste waar alle informatie van de goden en de mensen ligt opgeslagen. Zij die kunnen zwemmen ( lees; de esoterie beoefenen), bereizen de Oerwateren en ontwikkelen zich. Goddelijke kennis ligt hier voor het oprapen. Dit is een kwaliteit van Steenbok. Nu Venus in dit teken reist, kunnen wij onze transpersoonlijke kennis over liefde vinden. Hoe verbinden we ons? Van waaruit en met welk doel? Hoe trekken we aan? In januari krijgen we een kans om dit gebied in onszelf wakker te maken en naar het aardse leven te transporteren. Er is één voorwaarde: we moeten ons ego als kanaal gebruiken. Anders staat het in de weg en stuiten we op een muur van ‘ja maar’ en ‘hij begon’. Venus retrograde in Steenbok biedt een mogelijkheid tot reizen in de geest met als doel de ware aard van liefde in al haar facetten te ontdekken en in ons hart te sluiten.

Op een waardige, aandachtige en rustige manier.

 

Mars staat in januari in het teken Weegschaal. Hier voelt hij zich helemaal niet thuis, want de diplomatieke en verbindende aard van Weegschaal staat haaks op de daadkrachtige en solistische energie van Mars. Mars wil vooruit en er tegenaan. Hij gaat confrontaties aan en niet uit de weg, zoals Weegschaal dat doet. Weegschaal balanceert deze Marskracht en remt hem af. Weegschaal vraagt hem vriendelijk doch dwingend zijn roepende ego te beteugelen en rekening met anderen te houden. Weegschaal streeft naar een statische balans en moet leren er een dynamische balans van te maken. Dit veroorzaakt twijfel en kan leiden tot inertia. Die balans bestaat uit het goede en het kwade. Liever heeft Weegschaal het goede en vergoeilijkt ze het kwade. Dat is een mission impossible, zo komt Mars haar hier vertellen. Mars wil actie en indien nodig destructie.

De spanning tussen deze twee tegengestelde krachten is de hele maand voelbaar. Er is energie genoeg, maar het moet in nette kanalen worden gedreven. Mars moet op zijn tellen passen.

Weegschaal heeft als bijbehorende planeet Venus. We hebben gezien dat Venus in de Oerwateren reist op zoek naar de diepste lagen van het menselijk bewustzijn.

Mars bezoekt haar teken op een onstuimige manier. Dit kan irritatie en spanningen geven, mits Mars inziet dat hij zijn vitale energie kan inzetten om Venus gaande te houden als ze het moeilijk heeft. Haar te motiveren om door te gaan en niet bang te zijn.

Dit spel speelt zich in januari aan de hemel af. Het is hollen en stilstaan, remmen en gas geven op zoek naar de juiste balans.

Onze held de Zon staat tot en met 20 januari in Steenbok. Deze Zon komt van zijn dieptepunt op 21 december en klimt nu weer omhoog. Gaat Venus naar binnen, de Zon brengt het Licht naar buiten. Nog niet helemaal want dat gebeurt op de lenteequinox. De Zon verlicht de weg terug naar het Licht. Zo ontstaat een mooi kanaal naar binnen door Venus en naar buiten door de Zon.

Ondertussen begint Mercurius zijn reis in het teken Steenbok. Hij begeleidt Venus door de Oerwateren en als zij aangekomen is op 8 januari, gaat hij alleen verder op weg naar het teken Waterman. Waterman giet de Oerwateren uit over de vruchtbare aarde. Mercurius plant hier zaadjes in het bewustzijn van hen die dat open hebben staan. We gaan zien hoe we verbonden zijn met het Grotere Geheel. Waterman is van de mensen. Hij heeft niet zoveel pretenties en realiseert zich heel goed dat hij in de kern net zo is als iedereen. Dit zaadje komt Mercurius planten.

Gecombineerd met de dans van Venus en Mars geeft dit een prachtig energieveld dat van individu naar de collectiviteit loopt. Persoonlijke ontwikkeling is niet alleen heilzaam voor jou alleen, maar straalt ook af op de mensen om je heen. Je kunt kennis, ervaring en wijsheid door gaan geven. Niet als een leraar, maar als een voorbeeld.