Zons- en maansverduistering

Een verduistering geeft vaak een onheilspellend gevoel. De twee lichten aan de hemel die zo betrouwbaar en voorspelbaar opkomen en ondergaan, worden ineens donker. Er is geen licht meer. Zeker een eclips van de Zon op klaarlichte dag heeft een vervreemdend en surrealistisch effect. Een eclips van de Maan heeft wat minder impact omdat het toch al nacht is als het gebeurt.

In deze maand maart vinden deze twee eclipsen plaats. De zoneclips op 9 maart en de maaneclips op 23 maart.

Op zich is dit niet heel bijzonder omdat deze fenomenen twee keer per jaar gebeuren, maar toch is de betekenis ervan wel bijzonder

Op het moment van een zonclips, staan de Zon en de Maan exact op elkaar. Dat gebeurt natuurlijk maandelijks, maar bij een eclips is de maansknoop betrokken. De maansknoop is het denkbeeldige snijpunt van de baan van de Maan met de baan van de Zon.

Tot zover het vereenvoudigde astronomische deel van een eclips. Juist de astrologische betekenisgeving maakt dit tot een heel bijzondere en hoog mystieke planeetstand. Aan de hemel voltrekt zich namelijk het Heilige Huwelijk, het ultieme samengaan van mannelijk (de Zon) en vrouwelijk (de Maan). Dat is helemaal niet zo duister.

Op het moment van de eclips ontstaat er een energetische opening naar het allerhoogste en is er de mogelijkheid daar contact mee te maken. Dat lijkt allemaal heel mooi en fantastisch, maar toch knaagt de negatieve, duistere associatie. Dat komt omdat deze opgang naar het allerhoogste een voorwaarde heeft. De voorwaarde is dat álles dat je nog bindt aan het stoffelijke leven in alle opzichten, je ervan weerhoudt om dat contact te kunnen maken. Met andere woorden, dit is een astrologisch moment van verlichting voor diegenen die daar klaar voor zijn.

Ik in ieder geval nog niet en daarom zie ik alleen een donkere Zon, een donkere Maan en kan er een nare gebeurtenis plaats gaan vinden. Astrologen voorspellen altijd kommer en kwel en allerlei rampen als er een eclips aan zit te komen. En vaak kloppen die voorspellingen ook, omdat er tussen die miljarden mensen op deze aarde maar weinig verlichten zijn. De eclips maakt keihard en confronterend bewust waar je grootste gehechtheid ligt.

Dus, het is aan jou hoe je de eclipsen wil ondergaan. Zij die verlicht zijn maken zich op voor een mooie, initiërende hemelreis en de rest mag voor de spiegel gaan staan om te zien waar het licht nog niet kan schijnen.

De eclips van 9 maart is een zoneclips in het dierenriemteken Vissen. Omdat het zo’n grootse impact heeft, is de werking ervan ook ruim voor en na 9 maart voelbaar. Het is wel precies aan te wijzen wanneer het hoogtepunt zal zijn, maar dat voert te ver voor dit betoog.

Vissen is het laatste teken van de dierenriem. Vissen is uiterst gevoelig en spiritueel ontvankelijk. Het is het minst onthechte teken en eigenlijk niet echt meer aanwezig met het bewustzijn. Deze eclips in Vissen heeft dus een spirituele factor en in het meest gunstige geval treedt er een openbaring van grote omvang op. Zeker voor mensen die iets in hun horoscoop hebben rondom 18e graad, gaan een belangrijke verandering in hun leven merken.

Vissen verleent inzichten en stimuleert onthechting. In maart is dit een thema voor velen en het mooie is dat deze eclips er geen doekjes om windt om aan te geven waar de weg naar een volgende ontwikkelingsfase ligt.

Kijk naar je huidige levensthema en laat deze eclips je blinde vlek (ook een typisch Vissenthema) ontmaskeren. Schrik niet van de confrontatie, maar zie het als een uitnodiging om een stap te gaan zetten. En neem je tijd! Want een eclips werkt altijd langer dan een paar minuten.

Op 23 maart is er een maaneclips in het teken Weegschaal. De Zon staat dan in Ram en is daar fris en nieuw, vol met energie en geldingsdrang. Een sterke jongeman zonder angst en bijzonder levenslustig. De Maan staat er precies tegenover in Weegschaal en ontvangt daar een eclips. Is Ram een solistisch teken bij uitstek, Weegschaal is democratisch en altijd gericht op verbinden. Het thema hier is relaties en dan met name hoe je je eigenheid handhaaft in relatie met de ander. En natuurlijk geldt het omgekeerde ook; hoe geef je de ander ruimte om zichzelf te kunnen zijn. Dit klinkt allemaal een beetje gewoontjes, maar omdat dit geen gewone planeetstand is maar een eclips grijpt het diep in. Het gaat voorbij de alledaagse persoonlijkheid naar de archetypische onderliggende structuur die als een onzichtbare aandrijfkracht een groot deel van je zijn en je leven bepaalt.

Ook nu geldt, dat je zicht krijgt op waar de mogelijkheid tot ontwikkeling ligt. Omdat de Maan de eclips ontvangt gaat het hier om het nacht- of onderbewustzijn. Er wordt duidelijk waar je een belangrijke verbinding mist en dat kan zich laten zien als een gevoel van eenzaamheid zonder uitzicht op beter. Dit kan een verbinding zijn met iemand, met iets of met bepaald gedrag dat je hebt dat remmend werkt op je ont-wik-keling. De Maan gaat ook over gewoontes die er ingesleten zijn en je soms zelfs een identiteit verschaffen. Tijd voor een update dus!

De Zon in Ram eist dat je vernieuwt en contact maakt met je levenskracht. De lente is begonnen en het leven wil!