Astrologie en kabbala aan de hemel in Juni

Betover je onderbewustzijn

Door Elodie Hunting

 

De manier waarop Emmanuel Rose in zijn Engelstalige boek Star Magic een verband legt tussen astrologie en kabbala werpt een inspirerende  blik op de hemel van Juni.

Puur astrologisch gaat het in deze maand om het Bourgondische leven en is de heersende energie gericht op lichamelijke sensaties en vruchtbaarheid. Als daar kabbala aan toegevoegd wordt, ontstaat een interessante verdieping op dit thema.

Rose zet de dierenriemtekens op de kabbalistische levensboom zie afbeelding om tot een groter begrip van de dierenriem te komen en zo het spirituele proces in kaart te brengen. In Juni lopen Mercurius, Venus en Mars lopen in dit het teken Stier, en dat biedt mogelijkheden voor het zetten van een stap in de spirituele ontwikkeling. In het kort komt het erop neer dat er een verkenning ontstaat van het persoonlijke onbewuste gebied.

 

Stier wordt gekoppeld aan de sephira Yesod, waar ook de Maan thuishoort. De Maan staat verhoogd in Stier en heeft met vruchtbaarheid te maken. Geplaatst op het fysieke lichaam komt Yesod terecht in het gebied waar leven gewekt wordt; de voortplantingsorganen.

De vruchtbare bodem in een mens is zijn onderbewustzijn en het effectief gebruik maken van deze bodem begint in Yesod. Het onderbewustzijn functioneert autonoom voor iemand die geen spirituele training kent. Beelden zijn dan onzichtbare drijfkrachten die het individu voorstuwen zonder dat diegene daar invloed op heeft. Ter illustratie; Pinokkio is als houten pop onderhevig aan allerlei invloeden van buitenaf, de touwtjes, en krijgt zijn (zielen)bewegingen niet onder control. Pas als hij een ‘echt mens’ is, na de transformatie in de walvis, lukt hem dat. Dan heeft hij kabbalistisch gezien zijn Yesod leren kennen en besturen.

Het veranderen of creëren van beelden in het onderbewustzijn met als doel verbetering van de levenskwaliteit, gebeurt door meditatie en visualisatie.

In Juni is het een en al Stier aan de hemel, een prima kans dus om meer zicht te krijgen op wat er zich in het onderbewuste afspeelt. Welke zaken lopen niet goed in je leven? Als je in meditatie gaat, welke beelden komen dan tevoorschijn en waar zou je die in willen veranderen? Welke boodschap hebben de beelden uit je dromen?

 

Persoonlijk als onderdeel van het collectief

Het persoonlijke onderbewustzijn is aangesloten op het collectieve onderbewustzijn, waar ook Jung over spreekt. Hier in Yesod, in Stier, ontstaat de mogelijkheid om een onderscheid te gaan maken tussen het collectieve en persoonlijke onderbewuste. Om dit te kunnen is veel psychische kracht en inzicht in het Zelf nodig, exact de kwaliteiten die het teken Stier heeft.

Bewustwording is ook hier een sleutel tot het ontwikkelen van een zelfstandig functionerend ik, wat niet al te zeer onderhevig is aan impulsen en omstandigheden. Pinokkio bevrijdt van de touwtjes, om in de beeldspraak te blijven.

Stier faciliteert dit vermogen tot onderscheid. De creatieve, seksuele krachten die verbonden zijn aan Stier, aan Yesod, aan het Svadisthana chakra, zijn vernieuwend van aard. De planeetkrachten die in Stier staan deze maand roepen op tot vernieuwing en tot het creëren van nieuwe levensperspectieven.

 

Venus loopt vrijwel gelijk op met Mars in Stier en dat is een uitermate vruchtbare stand voor zowel het scheppen van nieuw leven in de ruimste zin van het woord. Mars in Stier is het vruchtbare zaad en Venus in Stier het eitje wat zich laat penetreren om nieuw leven te laten groeien. Mercurius ondersteunt dit proces door de communicatie tussen de twee werelden, het bewuste en onbewust, te activeren. Omdat Mercurius ook in Stier loopt verstaat hij de taal van de actuele Venus en Mars zeer goed. Als Mercurius vanaf 14 juni naar Tweelingen gaat, komt het gesproken woord erbij; gevoelens en vermoedens laten zich verwoorden waardoor nog meer realisaties de kans krijgen ontdekt te worden.

Op aards niveau geven deze standen aan dat nieuwe liefdes of nieuwe baby’s in manifestatie komen. Spiritueel gezien biedt het de mogelijkheid onontgonnen bewustzijnsgebieden te ontdekken en zo invloedrijke beelden uit het onderbewuste te verplaatsen naar het bewustzijn.

De kunst van het dromen duiden berust op dit principe.

Als onbewuste beelden in het bewustzijn komen ontstaat de mogelijkheid tot het maken van keuzes. Bevrijd van de touwtjes ligt de wereld voor ons open…

 

Kansrijke dagen in Juni

19 en 20 juni loopt de Maan in het teken Stier. De Maan staat verhoogt in Stier en zal op deze dagen haar invloed zeker laten gelden. De thematiek zoals hierboven beschreven wordt versterkt. Omdat de standen deze dagen uitermate gunstig zijn, is het zinvol er rekening mee te houden bij het plannen van (meditatieve) activiteiten.

Op 21 juni staan Venus en Mars exact op elkaar.

Gecombineerd met de zomerzonnewende die plaats vindt op 20/21 juni zijn dit zeer bijzondere dagen waarop de sluiers tussen de werelden doorlaatbaar zijn.

 

In memoriam Jack van Eijk 1946 - 2009

Graag wil ik een plaats vrijmaken voor mijn dierbare vriend en broeder op het Pad Jack van Eijk die op 3 mei jl. aan zijn Grote Reis is begonnen. Zijn hele leven kampte hij met heimwee naar Thuis en deed alles wat mogelijk was om dit aardse leven enigszins draaglijk te maken. Dit maakte hem tot een uitzonderlijk wijs man en een mysticus die voor velen als een baken oplichtte als het leven zich van haar chaotische of donkere kant liet zien. Met zijn relativerende opmerkingen en zijn lieve, goede ziel was Jack een aangenaam mens om mee te zijn. Hij verlangde hevig naar zijn Reis naar huis en naar de armen van de Grote Godin die hem opwacht.

Altijd bescheiden, altijd met grapjes en wijze oneliners als ‘Iedereen is een kind van God’ was Jack een lichtend voorbeeld voor zijn medemens.

Een groot mens, een wijze broeder en een hele lieve vriend is van ons heengegaan… dat mag niet ongezegd voorbijgaan.

Lieve Jack, behouden vaart en een warm welkom voor jou in je land van herkomst.