Een esoterische start van 2014.

 

Er ligt een maagdelijk nieuw jaar aan onze voeten, welke we dag voor dag, uur voor uur, minuut voor minuut gaan betreden. We beginnen met hoop want er zijn onzekerheden. Ook al liggen dingen vast dan nog blijft er altijd een onzekere factor. Overmacht, of we maken op het laatste moment een andere keuze die ons leven een nieuwe richting geeft. Vrijheid, noemen we dat. Maar bestaat die vrijheid wel? In de astrologie liggen de planeetstanden vast voor de toekomst. Dit houdt in dat we een beperkte vrijheid hebben. Komt Pluto op bezoek in je geboortehoroscoop dan hebben we binnen het energieveld van Pluto een beperkt aantal keuzemogelijkheden. In dit geval van diepgaande transformatie tot jaloezie en pessimisme.

Dat klinkt een beetje ontmoedigend, alsof we poppetjes aan touwtjes zijn zonder wil of zeggenschap. Dat is één kant van de waarheid, geredeneerd vanuit ons dagelijks bewustzijn en ego. Het ego wordt in onze kringen vaak vervloekt en miskend. Jammer, want het is een noodzakelijk bewustzijn om je staande te houden in het leven. Heeft het ego echter alle macht dan worden we zijn slaaf. Als we dit kunnen omdraaien dan wordt ons ego een instrument waarmee we kunnen handhaven en waardoor we goddelijke energie door kunnen geven. Het ego wordt dan buigzaam en transparant en de energie van de planeten kan doorkomen zoals bedoeld is. Niet wat wij afdwingen, wensen of hopen zal geschieden, maar Uw wil.

Het Ken U Zelve gaat daarover.

 

In januari dansen Venus en Mars om elkaar heen. Venus staat retrograde ( schijnbaar achteruit lopend) in het teken Steenbok. Hier wordt Venus formeel, klassiek en heeft ze een hoge ethiek. Steenbok beklimt langzaam de meest steile bergen en bereikt uiteindelijk behoedzaam de top. Venus in Steenbok is zorgvuldig in haar relaties en hanteert hier strikte normen en waarden. Maar Venus loopt retrograde. Dit betekent dat ze zich begeeft in haar innerlijke wereld. Ze gaat op zoek naar de esoterische betekenis van Steenbok en vindt daar de kennis die door de goden aan de mensheid is gegeven. De Steenbok wordt ook wel de Geit-Vis genoemd.

Het achterlijf is een staart en verwijst naar de wijsheid die dit wezen heeft gehaald uit de Oerwateren. De Oerwateren is het grote collectieve onbewuste waar alle informatie van de goden en de mensen ligt opgeslagen. Zij die kunnen zwemmen ( lees; de esoterie beoefenen), bereizen de Oerwateren en ontwikkelen zich. Goddelijke kennis ligt hier voor het oprapen. Dit is een kwaliteit van Steenbok. Nu Venus in dit teken reist, kunnen wij onze transpersoonlijke kennis over liefde vinden. Hoe verbinden we ons? Van waaruit en met welk doel? Hoe trekken we aan? In januari krijgen we een kans om dit gebied in onszelf wakker te maken en naar het aardse leven te transporteren. Er is één voorwaarde: we moeten ons ego als kanaal gebruiken. Anders staat het in de weg en stuiten we op een muur van ‘ja maar’ en ‘hij begon’. Venus retrograde in Steenbok biedt een mogelijkheid tot reizen in de geest met als doel de ware aard van liefde in al haar facetten te ontdekken en in ons hart te sluiten.

Op een waardige, aandachtige en rustige manier.

 

Mars staat in januari in het teken Weegschaal. Hier voelt hij zich helemaal niet thuis, want de diplomatieke en verbindende aard van Weegschaal staat haaks op de daadkrachtige en solistische energie van Mars. Mars wil vooruit en er tegenaan. Hij gaat confrontaties aan en niet uit de weg, zoals Weegschaal dat doet. Weegschaal balanceert deze Marskracht en remt hem af. Weegschaal vraagt hem vriendelijk doch dwingend zijn roepende ego te beteugelen en rekening met anderen te houden. Weegschaal streeft naar een statische balans en moet leren er een dynamische balans van te maken. Dit veroorzaakt twijfel en kan leiden tot inertia. Die balans bestaat uit het goede en het kwade. Liever heeft Weegschaal het goede en vergoeilijkt ze het kwade. Dat is een mission impossible, zo komt Mars haar hier vertellen. Mars wil actie en indien nodig destructie.

Lees meer...

U heeft uw bestemming bereikt

Naast de 12 dierenriemtekens, de 10 planeten en de 12 huizen kent de astrologie meerdere punten. Sommige astrologen werken met asteroïden, manen van andere planeten of denkbeeldige punten die via een formule worden berekend. Een van die denkbeeldige punten is de Maansknoop . De Maansknoop bevindt zich op het snijpunt van de baan van de maan en de baan van de zon. Er zijn er dus 2; de Noordelijke Maansknoop en de Zuidelijke Maansknoop. De Zuidelijke Maansknoop wordt wel gezien als het punt dat informatie geeft over hoe je dit leven binnen komt. Met welk rugzakje, lading, opdracht of karma. De Noordelijke Maansknoop vertelt iets over je bestemming en waar je naartoe beweegt in dit leven met deze persoonlijke horoscoop. Als er op zo’n punt een bewegend licht ( planeet) staat, dan geeft die planeet extra informatie over de aard van de energie en de processen waar je mee te maken hebt.

Deze maand is er aan de hemel een dergelijk fenomeen gaande. Saturnus ( ja, daar hebben we ‘m weer!) staat op de Noordelijke Maansknoop in het teken Schorpioen. Deze planeetstand geeft aan dat er definitieve en onomkeerbare besluiten worden genomen die diep ingrijpen en energie vreten. Waarom? Omdat ze veelomvattend zijn en zorgen voor een transformatie. Wij als Koorddansers weten dat alles stroomt en niets ooit hetzelfde blijft, behalve dan de onveranderlijke archetypische energieën natuurlijk. Vergelijk het met een pan boerenkool: aardappelen en boerenkool blijven aardappelen en boerenkool maar de uiteindelijke stamppot wil nog wel eens verschillen van smaak of kleur.

Lees meer...

Help, mijn man is klusser

Ook al heeft hoofdredacteur Ewald me gezegd dat ik niet de hele tijd over Saturnus mag schrijven omdat ‘we het nu wel weten’, doe ik het toch weer. Omdat Saturnus nu zo bepalend is voor de actuele heersende energie en we er allemaal mee te maken hebben. Eerder melde ik al dat de crisis echt voelbaar is sinds oktober 2012 en dat nog zo zal blijven tot eind 2014, omdat Saturnus in deze periode in Schorpioen loopt. Maar er is meer met Saturnus in Schorpioen.

Schorpioen is hét teken van transformatie, en dat willen we allemaal! TV en reclame denkt dat we willen zien hoe mensen in ongeveer 50 minuten uitzendtijd veranderen van een lelijk eendje in een onweerstaanbare zwaan. Laatste trend is dat de transformerende vrouwen zich ook van binnen gelukkig moeten voelen. Hier kom ik later op terug.

En als die vrouwen zicht thuis niet happy voelen, omdat hun man al klussend het overzicht kwijt raakt en zijn gezin in chaos stort, komt John de Helper die alles begrijpt en manlief eens flink aanpakt. Arme mannen … wat heeft Jan des Bouvrie toch allemaal aangericht met zijn dwingende norm van licht en symmetrie in de huiskamer? Een willekeurig autoritje door Nederlandse straten is vrij eentonig omdat achter elk huiskamerraam minstens 2 dezelfde objecten staan.

Mannen moeten hun vrouw een mooie en stijlvolle huiskamer bieden. En als ze dat niet kunnen, schrijft vrouwlief naar John. O zo. Of dochterlief schrijft aan Gordon dat ze niet meer met haar moeder over straat durft omdat ze zich schaamt omdat moeder wanhopige pogingen doet haar jeugd te behouden.

En als het ze zelf wel lukt er goed uit te zien mogen ze op een van de vele podiums klimmen om een liedje te zingen of een dansje te doen.

Lees meer...

De eerste eclips van de Zon

 

Het meest belangrijke hemelverschijnsel in mei is de zoneclips op 10 mei 2013. Wij in Europa zullen dit niet zien maar mensen in Australië wel. Deze eclips duurt ruim 6 minuten.

Een eclips is een zeer interessant fenomeen dat tot de verbeelding spreekt. Vaak werd dit gezien als een slecht omen omdat het licht plotsklaps verdween en de aarde gehuld werd in duisternis. Het bekendste voorbeeld hiervan is de eclips tijdens de kruisiging van Jezus Christus. Maar is een eclips wel zo’n slecht omen? Ik denk van niet, integendeel zelfs. Tijdens een eclips liggen de Zon, de Maan en de Aarde op één lijn. Gezien vanaf de aarde is de Zon verborgen en zien we omtrek van de Maan en de Zon. De Zon lijkt zwart en dat is een belangrijke aanwijzing dat we hier te maken hebben met de Zon achter de Zon. The Sun behind the Sun is de spirituele Zon. Dit is een esoterisch principe dat we o.a. terugvinden bij bv Philo van Alexandrië, (20 v. chr.– 50 A.D.) een Hellenistische joodse filosoof uit Alexandrië. Hij stelt ook dat Jezus Christus een symbool van die spirituele Zon is. Niet verwonderlijk dat er een eclips tijdens de kruisiging ( een fase van een zeer hoge inwijding) plaatsvindt dus, veronderstelt dat de bijbel vol staat met mythes en esoterische lessen.

Tijdens een eclips is de poort naar een hoog bewustzijn ( kabbalistisch gezien voorbij Tipharet) open. Dat is bijzonder. Overigens wil dit gegeven niet zeggen, dat deze poort anders níet open is. Een eclips is een symbolische voorstelling van een belangrijk, zeer oud esoterisch inwijdingsprincipe. In de oudheid was de koppeling tussen hemel en aarde vanzelfsprekend en gebruikte men hemelverschijnselen als symboliek. Zo Boven, Zo Beneden. Astrologen waren veel meer dan alleen voorspellers, zij waren ingewijden. Iets totaal anders dan tegenwoordig dus. Astrologie kan eigenlijk niet los worden gezien van esoterie en dient o.a. als een systeem waarbinnen alle esoterische aspecten worden begrepen, ervaren en verklaard

Een eclips ontgaat niemand en maakt een grote indruk. Wie herinnert zich niet de eclips van de zomer van 1999?

Terug naar de poort die openstaat. Door te kijken naar de dierenriemtekens waarin de eclips plaatsvindt, zien we iets over de aard van deze eclips. Het gaat nu om de as Stier – Schorpioen. Mercurius en Mars doen ook mee, omdat deze in Stier staan – op de Zon en de Maan. Saturnus staat er recht tegenover in Schorpioen. Dit is een zeer gespannen planeetstand waarbij de druk maximaal wordt opgevoerd. Ben je Stier of Schorpioen, dan ontgaat deze stand je zeker niet. Vanaf eind april begint de druk al groter te worden, omdat dan Mars recht tegenover Saturnus komt te staan. Dit voelt als een uitputtingsslag die zijn hoogtepunt en einde vindt. Er knapt iets. Omdat ook Mercurius hierbij betrokken is, volgt er direct actie en beweging. De eclips volgt kort daarna en dit maakt dat er een duidelijk nieuw begin wordt gemaakt. De aanloop was lang en moeilijk, het hoogtepunt indrukwekkend en ingrijpend, het nieuwe begin kan groots en veelbelovend zijn. Mits … je de boodschap begrepen hebt en deze kans grijpt om tot een grote bewustzijn en een dieper besef te komen. Een eclips opent de poort waardoor je achter de fysieke werkelijkheid kunt kijken en kunt zien waar alles aangestuurd wordt. Heel aards gezegd: Het kwartje valt, en goed ook.

Lees meer...

 

Tot niemands verbazing zijn we er allemaal nog na de doom-date 21 december 2012. Gelukkig Nieuwjaar!

Ten tijde van dit schrijven draaiden de planeten nog gewoon hun baan rond de zon en ik neem aan dat ze bij het verschijnen van Koorddanser niet uit hun baan zijn geslingerd. We hebben het dus overleefd.

Januari 2013 maakt een frisse start met de planeet Mercurius die het dierenriemteken Steenbok in is gegaan. Mercurius in Steenbok laat zich niet zo gemakkelijk gek maken en weet precies welk doel hij voor ogen heeft. Hij maakt een redelijk stappenplan en houdt zich sterk aan de feiten. Steenbok is een aardeteken en die houden niet van gekke, onverwachtse dingen. Mercurius in dit teken ook niet. Noem het een keurslijf, noem het zekerheid, het is allebei dezelfde energie.

De Zon staat ook in het teken Steenbok; zij versterken elkaar in deze Steenbokenergie. De overlevingsstrategie die aan het begin van dit nieuwe jaar heerst, gaat over zekerheid, stabiliteit en nuchtere zakelijkheid. Alles wordt zorgvuldig gepland en er wordt níet van de regels afgeweken. Indien dat wel gebeurt is dat van hoger hand bepaald, want wie de baas is heeft de macht.

Spiritueel gezien wordt in dit teken Steenbok het nieuwe licht geboren, veilig bewaard en goed verzorgd ligt het in zijn kribbe te kraaien. Rust, reinheid, regelmaat.

Predikers Er zijn echter meer spelers op dit nieuwe toneel. De planeet Venus doet haar duit in het zakje op een Boogschutter manier. Zij voegt visie toe. Haar energie is vooral conceptueel. In het dierenriemteken Boogschutter overziet zij het grotere geheel en snapt ze heel goed dat richting kiezen in je leven, consequenties heeft. Denk dus goed na welke slinger je aan je leven wilt geven, want hiermee zet je een energieontwikkeling in gang die het hele jaar door zal gaan. Venus in Boogschutter is weliswaar optimistisch en hartelijk, maar er zijn momenten dat mopperen de voorkeur heeft. Niets is dan goed meer en alles moet anders. En wel op de manier die Venus in Boogschutter had bedacht. Trek dit naar landelijk niveau, of zo je wilt wereldlijk, dan krijgen we komend jaar te maken met predikers. Mensen die de weg en de waarheid menen te zijn en aan andere mensen de zekerheid bieden waar ze zo naar op zoek zijn. Fanatisme, slaafse volgzaamheid en bloeiende nieuwe machtshebbers die plechtig beloven jouw ideaal om te zetten in werkelijkheid. Maar ook het radicaal verwerpen van machtshebbers die tot het verleden behoren en de vooruitgang belemmeren. Vergeet niet, dat de planeten Pluto en Saturnus nog altijd werkzaam zijn (zoals vorige maand hier beschreven), en zij vormen een krachtig team dat genadeloos afrekent met wat zich in het duister schuil houdt. In december zijn er enkele schandalen aan het licht gekomen en zijn er zelfs doden gevallen. Het is echt een pittige stand.

Venus in Boogschutter jaagt idealen na en verkondigt ze aan een ieder die het horen wil. Erg mooi en inspirerend, en als Mercurius en de Zon in Steenbok haar helpen met hun praktische, doelgerichte vaardigheden, zou er hier wel eens een zeer positief resultaat uit kunnen komen. Maar, diezelfde Mercurius en Zon kunnen Venus ook gevangen nemen binnen hun regels en wetten. Hoogstwaarschijnlijk is het allebei waar.

Lees meer...