De kleren van de keizer

Over deze maand april 2014 is al veel geschreven door astrologen wereldwijd. We zijn het erover eens dat dit een hoogtepunt gaat worden welke we wereldwijd gaan meemaken. Wat dit precies zal geven is moeilijk te voorspellen omdat het naast een pittige ook een grillige stand is. Thema’s die nu al spelen worden op de spits gedreven. Denk aan bezuinigingen, de crisis, en spanningen tussen landen. Op 23 april staan 4 planeten op zeer gespannen voet met elkaar in de arena. Zij gaan elkaar bevechten en de sterkste zal winnen. Maar wat betekent dit nu voor ons in ons leven? Heel kort gezegd komt het erop neer dat het oude plaats gaat maken voor het nieuwe. Zonder pardon en met grote kracht.We krijgen de kans om illusies door te prikken. Als donderslag bij heldere hemel zien we opeens wat er werkelijk aan de hand is. Wat de waarheid is. Zijn we bij de kern gekomen. Ondanks dat dit niet heel verrassend zal zijn, schrikken we toch. Omdat we er niet meer omheen kunnen, want zouden we dat wel doen dan staan we behoorlijk voor gek.

Ter vergelijking het sprookje van de kleren van de keizer. de_nieuwe_kleren_van_de_keizer_vs41

De keizer vertegenwoordigt de bestuurlijke macht die van grote invloed is op ons leven. Dat is natuurlijk de regering met hun soap, maar ook de macht die ons ego over ons heeft. Dat ons onder druk en met gebruik van angst wijsmaakt, dat we moeten buigen en zwijgen. De veel te rijke keizer die vooral bejubeld wordt om zijn positie, maar niet om wie hij is als mens. En precies dat wordt doorgeprikt. Ik heb al eerder geschreven dat grote organisaties aan het omvallen zijn door schandalen, onfrisse geldstromen en geschonden privacyperikelen. De keizer dient het volk niet, zoals wel zou moeten. Het volk dient de keizer, de keizer slaat door en gelooft zelf ook dat hij oppermachtig is. Het ego krijgt teveel macht en kan verleidingen niet weerstaan die hem geluk en rijkdom bieden. Het ego gaat tenonder aan de 7 hoofdzonden. De keizer is het ego.In april wordt dit heel duidelijk. Ook aan hen die denken hun ego onder controle te hebben. Of aan hen die moeten buigen onder het ego van iemand anders. De vloer wordt aangeveegd met vals leiderschap welke zijn plaats in de kosmos niet kent. In het sprookje laat de keizer zich prachtig mooi aankleden met de duurste stoffen gemaakt volgens het duurste ontwerp. Schaamteloze decadentie die letterlijk verblindend werkt voor allen die in de ban zijn van het sprookje. Trots als een pauw paradeert de keizer voor zijn gelovige volk dat hem aanbidt. Wat zijn ze allemaal gelukkig en blij. Niemand haalt het in zijn hoofd om het sprookje te verbreken en de keizer erop te wijzen dat hij naakt is. De naakte waarheid is voor iedereen zichtbaar, zelfs voor de keizer. Maar niemand spreekt want iedereen is bang voor de macht van de keizer en niemand vertrouwt op een eigen autonomie.

Liever de zoete leugen dan de naakte waarheid.

Dit zijn de mitsen en maren, de excuses en uitvluchten, de verzachtende omstandigheden, de irreële angsten die ons verlammen, de gekoesterde trauma’s uit ons verleden die ons tot slachtoffer vervloeken en alle overtuigingen, aannames en vertroebelende emoties die schreeuwen om ontmaskering. Hoe duidelijk willen we de levenslessen die altijd kansrijk zijn, op ons bord krijgen? In de levenslessen ligt de ontwikkeling, ligt de weg naar onze volmaaktheid. Daar wacht de puurheid op ontdekking en erkenning.In het sprookje is er een klein, onschuldig jongetje dat met één opmerking iedereen ontlast en toegang geeft tot de waarheid die voor hun ogen staat. 

‘De keizer heeft helemaal geen kleren aan!’

Dit is de kern van het sprookje en ook de kern van de heftige planeetstanden aan de hemel in april. Angst heeft ons lange tijd onderdrukt en is maximaal opgevoerd. Velen zijn al bezweken en bevinden zich nu midden in een diepe crisis. Slachtoffers van het systeem, slachtoffers van hebzucht, geknechte volgers van het NOS journaal, alle realiteitszin en menselijkheid verloren. Peuters, kleuters, zieken en bejaarden zijn netjes verborgen achter dikke muren en vereenzamen onder de minachting van de koude, bloedeloze medemens. Maar zij die denken gewonnen te hebben en zich rijk en machtig wanen zijn de grootste slachtoffers, omdat zij zich laten kleden zoals de keizer uit het sprookje. Ze zijn naakt, kwetsbaar en zielig. Aangewezen op de medemenselijkheid van hun slachtoffers bevinden ze zich een beschamende positie.

Het kleine jongetje is onze puurheid die er altijd is. In april zal hij ons roepen. Als we die roep volgen zijn we op weg naar de kern. We kunnen het spoor volgen, zoals Hans en Grietje in het donkere woud met de witte broodkruimels ( pure spirituele voeding). We zijn de weg kwijt geraakt. We zijn verblindt door reclame en angstpolitiek, door onze zucht naar macht en rijkdom.

Het is mooi geweest. Uranus, Pluto, Jupiter en Mars roepen ons een halt toe en dwingen ons om onze blik te richten op voedende, goddelijke liefde. De liefde waarvan we gaan groeien, waar we een warm, zorgzaam en betrokken mens worden. Waar geld een middel is en geen doel. Waar afgescheidenheid omslaat in verbondenheid. Dit weten we al lang … en toch schrikken we. In het meest gunstige geval schrikken we wakker en leggen we de focus op naastenliefde. Blijven we een dagje thuis en halen we oma op uit het bejaardentehuis, gaan we fietsen met ons kind en drinken we thee met de Marokkaanse buurvrouw. Of misschien mogen we wel iets liefdevols ontvangen van iemand waar je het nooit van had verwacht.

Dit is het thema dat in april naar een hoogtepunt gaat. Luister naar het kleine knulletje met zijn zuivere hoge stemmetje. Hij wijst je naar de waarheid.

De innerlijke reis

 

De zon staat deze maand tot en met 20 maart in het dierenriemteken Vissen. Het teken Vissen gaat helemaal over bewustzijnstadia.

We onderscheiden 7 stadia van bewustzijn:

  1. Waken
  2. Dagdromen
  3. Mediteren
  4. Slapen
  5. Coma
  6. Dood
  7. Onbewust als een pasgeboren of als een pasgestorvene

Als het goed is ben je nu in je wakende bewustzijn en dus scherp en bewust van je fysieke omgeving. Omdat Vissen zo prominent is, is deze Hemel geschreven voor je meditatie-bewustzijn. Niet logisch, maar wel vol met beelden die als een film aan je getoond worden. Door te mediteren maak je contact met bewustzijnslagen die anders onbereikbaar zijn. We gaan een innerlijke reis maken langs de planeetgoden en ervaren wat zij in maart 2014 aan de Hemel laten zien.

Zet je denken uit en je 3e oog open. Daar gaan we …

 

Je staat in een mooi landschap aan de zee. De zon heeft zijn gebied prijs gegeven aan de maan en de sterren. Je gaat in het zachte gras liggen en kijkt omhoog. Je zoekt naar de maan, maar die is dichtbij de zon onder de horizon. De zon en de maan zijn net onder gegaan als mars opkomt. Je ziet een heldere rode ster aan de hemel en maakt er contact mee. Verbind jezelf met een lichtkoord aan Mars en voel hoe zijn energie in je stroomt. Mars staat in het teken Weegschaal en is daar vredelievend. Je ziet hoe hij aan de hemel de vorm aanneemt van een rode sterke krijger, compleet met helm, harnas en zwaard. Hij dwingt respect af. Dan begint hij tegen je te praten en je ziet dat hij steeds zachtaardiger wordt. Hij doet zijn harnas uit, zet zijn helm af en legt zijn zwaard neer. Je ziet hoe zijn hart begint op te lichten. Er komt een grote, liefdevolle kracht vrij die je ook in je eigen hart voelt. Het is een onoverwinnelijk en rechtvaardig gevoel. Mars vertelt je: ‘Ik ben op bezoek in de Weegschaal. Hier worden mijn daden gewogen en als ze niet in het teken van de liefde staan, verlies ik al mijn kracht. Ik heb niet voor alles gestreden en moet terug in de tijd om zaken recht te zetten. Ik stap in mijn verleden en ga op zoek naar de oorzaak van het onrecht. Daar zal ik gaan staan en daar zal ik mijn krachten laten gelden. Ik zal sterk en rigoureus zijn en alles doden wat de liefde in de weg staat. Ook jouw innerlijk kom ik bezoeken en ook daar zal ik vernietigen wat jou verhindert het Goede te doen. Er is echter één voorwaarde: je moet me toelaten. Houd je de poort gesloten dan zal ik je voorbij lopen.’

Je voelt hoe er Marskracht in je energiesysteem stroomt en raakt opgeladen. De drang om aan te pakken wordt groter en groter. Maar blijf nog even liggen in dat zachte gras. Er is meer …

Je zoekt naar de planeetgod Mercurius, maar hij is ook onder de horizon. Dan zie je een afspiegeling van zijn beeld verschijnen tussen de sterren. Je ziet een jonge man met vleugels aan zijn voeten en aan zijn helm. Hij zoeft langs de sterrenhemel. Telkens als je denkt dat je hem in je vizier hebt, schiet hij weer weg. Dan opeens staat hij stil recht boven en kijkt je aan. Groots is zijn lichaam. Je ziet hoe allerlei gedachten als krachtvelden om zijn hoofd hangen. Je verbindt je met een lichtkoord en voelt hoe zijn energie in je stroomt. Hij zegt: ‘Ik ben Mercurius. Nu beweeg ik in het teken Waterman waar ik vernieuwingen zoek en naar de mensen breng. Hier vind ik kansen die tot verbetering leiden. Ik verzamel de beelden van idealen en leg ze in de mensen, die deze ontvangen als inspiratie en plannen. Waterman biedt uitzonderlijke verbindende krachten in de vorm van koorden en deze knoop ik om groepen mensen die elkaar kunnen versterken. Zodat ze diep weten dat ze samen sterker staan dan alleen. Op 18 maart verlaat ik de Waterman en stap ik in het teken Vissen. Hier zoek ik naar de universele eenheid die altijd uit liefde bestaat. In Vissen worden tegenstellingen met elkaar verbonden, net zoals de knoop tussen de twee Vissen in de constellatie. Ze zwemmen beiden weg in tegengestelde richting, maar de knoop verbindt hen voor eeuwig. De energie die in Vissen heerst bestaat uit goedheid en liefde. Ik maak de verbinding naar de mensen in het aardse leven, zodat zij een rechtstreekse lijn hebben met deze universele liefde. Ik ben er ook voor jou. Je eenzaamheid kan ik niet oplossen, maar ik kan je wel opnieuw verbinden met het Al. Er is echter een voorwaarde: je moet je poort openen.’

Een gevoel van gelukzaligheid vervult je en je wilt niets liever dan hierin blijven.

Maar dan spreekt Mercurius: ‘Het is fijn in Vissen, maar vergeet niet dat er veel meer is dat je aandacht nodig heeft. Blijf het grote plaatje zien en vereenzaam niet in een deel van je werkelijkheid.’

Oef. Je knippert met je ogen en ziet hoe Mercurius langs de hemel zoeft naar de horizon. Weg is hij.

Je voelt hoe je nog steeds heerlijk in dat zachte gras ligt en kijkt weer omhoog.

Venus is ook onder de horizon. Als je haar zoekt, verschijnt ze als een prachtige jonge vrouw aan de hemel. Ach, wat is ze lief en zacht. Wat heeft ze heldere ogen en een mooie uitstraling. Het liefst wil je naar haar toe en je tegen haar aan nestelen. Je maakt een verbinding met haar door een lichtkoord.

Lees meer...

Prometheus brengt het vuur

We zitten midden in een periode waarin retrograde ( planeten die schijnbaar achteruit lopen) een grote rol speelt. In januari hadden we een retrograde Venus en ging zij van avond – naar ochtendster op 17 januari. Zij beleefde een wedergeboorte en wij kregen daarmee de kans om onze relaties te vernieuwen. Elke geboorte doet pijn, zei Jung ooit, zo ook deze. Want definitief beginnen met iets nieuws, betekent definitief stoppen met het oude. Venus is niet alleen liefde en harmonie, Venus is ook kommer en kwel. In de oude mythen was er een lieflijke Venus (avondster) en een moordzuchtige Venus (ochtendster). Venus loopt ook in februari nog in het conservatieve teken Steenbok waar ze formeel en verantwoordelijk is. De planeet die bij Steenbok hoort is Saturnus en die loopt nog altijd in Schorpioen. Deze hemelse gegevens gecombineerd levert een interessant beeld op waarin de strijdvaardige Venus zich van haar vriendelijke doch dwingende en confronterende kant laat zien. Niet ordinair of direct, maar subtiel en beleefd. Met maar één missie: dat de geboorte doorgaat en de vrucht leven zal ademen.

Geven we dit betekenis op een spiritueel niveau dan hebben we te maken met het begin van een nieuwe bewustzijnscyclus op het gebied van onze relaties. Voor de goddelijke impuls gaan we naar Mercurius.

Mercurius wisselt wat vaker van ochtend – naar avondster omdat hij nu eenmaal dichter bij de Zon staat en kleinere banen trekt. Op 4 februari staat hij het dichtst bij de zon en komt hij niet zo goed tot z’n recht. Hij staat dan in Vissen en gaat op de 6e retrograde lopen. Mercurius gaat dan de wereld van de goden in om hun vuur te stelen. Deze fase van Mercurius wordt de Prometheus genoemd. Het vuur heeft hij op de 15e februari te pakken. Dat zien we aan de hemel omdat hij dan net voor de Zon opkomt en net na de Zon weer ondergaat. Het vuur geeft hij aan de mensen omdat hij vindt dat dit de goden hoogmoedig maakt. Als de mensen vuur hebben kunnen zij metalen smeden en een beschaving opzetten. Het vuur is van oorsprong goddelijk.prometheus

De inspiratie voor het nieuwe begin komt via Mercurius in Vissen. Vissen is sowieso al het meest spirituele teken dat zich vooral door inspiratie laat leiden. Vissen is het teken dat naastenliefde en eenheid symboliseert. Dit inzicht vereist onzelfzuchtigheid en met het goddelijke vuur in je handen ligt hoogmoed op de loer. Zelfs de goden hadden er last van …

Mercurius waarschuwt ons niet te denken dat we de weg en de waarheid zijn, maar altijd dienstbaar aan het grotere geheel waar we onderdeel van uitmaken. Misschien nodigen de standen van Venus en Mercurius ons uit om niet vanuit ons eigen perspectief de relatie nieuw leven in te blazen, maar om de relatie als een autonoom organisme te zien. En daar dienstbaar aan te zijn.

In deze fase is Mercurius opbouwend en kijkt hij vooruit de toekomst in. Het is een positief gestemde Mercurius die er zin in heeft!

Lees meer...

Een esoterische start van 2014.

 

Er ligt een maagdelijk nieuw jaar aan onze voeten, welke we dag voor dag, uur voor uur, minuut voor minuut gaan betreden. We beginnen met hoop want er zijn onzekerheden. Ook al liggen dingen vast dan nog blijft er altijd een onzekere factor. Overmacht, of we maken op het laatste moment een andere keuze die ons leven een nieuwe richting geeft. Vrijheid, noemen we dat. Maar bestaat die vrijheid wel? In de astrologie liggen de planeetstanden vast voor de toekomst. Dit houdt in dat we een beperkte vrijheid hebben. Komt Pluto op bezoek in je geboortehoroscoop dan hebben we binnen het energieveld van Pluto een beperkt aantal keuzemogelijkheden. In dit geval van diepgaande transformatie tot jaloezie en pessimisme.

Dat klinkt een beetje ontmoedigend, alsof we poppetjes aan touwtjes zijn zonder wil of zeggenschap. Dat is één kant van de waarheid, geredeneerd vanuit ons dagelijks bewustzijn en ego. Het ego wordt in onze kringen vaak vervloekt en miskend. Jammer, want het is een noodzakelijk bewustzijn om je staande te houden in het leven. Heeft het ego echter alle macht dan worden we zijn slaaf. Als we dit kunnen omdraaien dan wordt ons ego een instrument waarmee we kunnen handhaven en waardoor we goddelijke energie door kunnen geven. Het ego wordt dan buigzaam en transparant en de energie van de planeten kan doorkomen zoals bedoeld is. Niet wat wij afdwingen, wensen of hopen zal geschieden, maar Uw wil.

Het Ken U Zelve gaat daarover.

 

In januari dansen Venus en Mars om elkaar heen. Venus staat retrograde ( schijnbaar achteruit lopend) in het teken Steenbok. Hier wordt Venus formeel, klassiek en heeft ze een hoge ethiek. Steenbok beklimt langzaam de meest steile bergen en bereikt uiteindelijk behoedzaam de top. Venus in Steenbok is zorgvuldig in haar relaties en hanteert hier strikte normen en waarden. Maar Venus loopt retrograde. Dit betekent dat ze zich begeeft in haar innerlijke wereld. Ze gaat op zoek naar de esoterische betekenis van Steenbok en vindt daar de kennis die door de goden aan de mensheid is gegeven. De Steenbok wordt ook wel de Geit-Vis genoemd.

Het achterlijf is een staart en verwijst naar de wijsheid die dit wezen heeft gehaald uit de Oerwateren. De Oerwateren is het grote collectieve onbewuste waar alle informatie van de goden en de mensen ligt opgeslagen. Zij die kunnen zwemmen ( lees; de esoterie beoefenen), bereizen de Oerwateren en ontwikkelen zich. Goddelijke kennis ligt hier voor het oprapen. Dit is een kwaliteit van Steenbok. Nu Venus in dit teken reist, kunnen wij onze transpersoonlijke kennis over liefde vinden. Hoe verbinden we ons? Van waaruit en met welk doel? Hoe trekken we aan? In januari krijgen we een kans om dit gebied in onszelf wakker te maken en naar het aardse leven te transporteren. Er is één voorwaarde: we moeten ons ego als kanaal gebruiken. Anders staat het in de weg en stuiten we op een muur van ‘ja maar’ en ‘hij begon’. Venus retrograde in Steenbok biedt een mogelijkheid tot reizen in de geest met als doel de ware aard van liefde in al haar facetten te ontdekken en in ons hart te sluiten.

Op een waardige, aandachtige en rustige manier.

 

Mars staat in januari in het teken Weegschaal. Hier voelt hij zich helemaal niet thuis, want de diplomatieke en verbindende aard van Weegschaal staat haaks op de daadkrachtige en solistische energie van Mars. Mars wil vooruit en er tegenaan. Hij gaat confrontaties aan en niet uit de weg, zoals Weegschaal dat doet. Weegschaal balanceert deze Marskracht en remt hem af. Weegschaal vraagt hem vriendelijk doch dwingend zijn roepende ego te beteugelen en rekening met anderen te houden. Weegschaal streeft naar een statische balans en moet leren er een dynamische balans van te maken. Dit veroorzaakt twijfel en kan leiden tot inertia. Die balans bestaat uit het goede en het kwade. Liever heeft Weegschaal het goede en vergoeilijkt ze het kwade. Dat is een mission impossible, zo komt Mars haar hier vertellen. Mars wil actie en indien nodig destructie.

Lees meer...

U heeft uw bestemming bereikt

Naast de 12 dierenriemtekens, de 10 planeten en de 12 huizen kent de astrologie meerdere punten. Sommige astrologen werken met asteroïden, manen van andere planeten of denkbeeldige punten die via een formule worden berekend. Een van die denkbeeldige punten is de Maansknoop . De Maansknoop bevindt zich op het snijpunt van de baan van de maan en de baan van de zon. Er zijn er dus 2; de Noordelijke Maansknoop en de Zuidelijke Maansknoop. De Zuidelijke Maansknoop wordt wel gezien als het punt dat informatie geeft over hoe je dit leven binnen komt. Met welk rugzakje, lading, opdracht of karma. De Noordelijke Maansknoop vertelt iets over je bestemming en waar je naartoe beweegt in dit leven met deze persoonlijke horoscoop. Als er op zo’n punt een bewegend licht ( planeet) staat, dan geeft die planeet extra informatie over de aard van de energie en de processen waar je mee te maken hebt.

Deze maand is er aan de hemel een dergelijk fenomeen gaande. Saturnus ( ja, daar hebben we ‘m weer!) staat op de Noordelijke Maansknoop in het teken Schorpioen. Deze planeetstand geeft aan dat er definitieve en onomkeerbare besluiten worden genomen die diep ingrijpen en energie vreten. Waarom? Omdat ze veelomvattend zijn en zorgen voor een transformatie. Wij als Koorddansers weten dat alles stroomt en niets ooit hetzelfde blijft, behalve dan de onveranderlijke archetypische energieën natuurlijk. Vergelijk het met een pan boerenkool: aardappelen en boerenkool blijven aardappelen en boerenkool maar de uiteindelijke stamppot wil nog wel eens verschillen van smaak of kleur.

Lees meer...